THE INNER LABYRINTH TILBYR VEILEDNING OG TERAPI

Martins hjertesak er å hjelpe mennesker å helberede traumer ved å hjelpe dem gjenopprette forbindelsen til deres egen kropp og følelser, og på denne måten tune seg på det helende språket til deres eget nervesystem. I tillegg til dette kan Martin tilby veiledning i forbindese med temaer som personlig vekst, åndelig- og bevissthetsutvikling, tap og sorg og følelsesregulering.

Martin er ferdig utdannet Somatic Experiencing Practitioner  (SEP) og tilbyr Somatic Experiencing ®. Martin tilbyr alltid en uforpliktende gratis første samtale hvor arbeidets essens vil drøftes i sin helhet.

INDIVIDUELL VEILEDNING OG TERAPI

  • Somatic Experiencing®(SE) – (les mer under)

  • Integrering – (les mer under)

  • Seremoni & Ritual – (les mer under)

Arbeidet begynner med en ubetinget aksept, der Martin ser deg som et likeverdig menneske, mens han kombinerer evidensbaserte terapier med en hjertesentrert tilnærming for å aktivere transformasjon og helbredelse i livet ditt. The Inner Labyrinth møter deg der du er for å hjelpe deg med å komme tilbake til deg selv.

Kontakt Martin

SOMATIC EXPERIENCING® (SE™)

The Somatic Experiencing® metoden er en kroppsorientert tilnærming til helbredelse av traumer og andre stresslidelser. Det er livsverket til Dr. Peter A. Levine, som er et resultat av hans tverrfaglige studie av stressfysiologi, psykologi, etologi, biologi, nevrovitenskap, urfolks helbredelsesmetoder og medisinsk biofysikk, som i tilsammen 45 år viser til vellykket klinisk anvendelse. SE™-tilnærmingen frigjør traumatisk sjokk, som er nøkkelen til å transformere PTSD og sårene fra følelsesmessige og tidlige utviklingstraumer.

SE™ tilbyr et rammeverk for å evaluere hvor i sin stressrespons en person befinner seg, altså om den er»fastlåst» i kamp, flukt eller frystilstand. SE™ gir kliniske verktøy for å løse disse fikserte fysiologiske tilstandene. Det gir effektive ferdigheter som er passende for en rekke leger, inkludert mental helse, medisin, fysio- og ergoterapi, kroppsarbeid, avhengighetsbehandling, første respons, utdanning og andre.

Traumer kan begynne som akutt stress fra en situasjon hvor en opplever å være livstruet eller som et sluttprodukt av kumulativt stress. Begge typer stress kan svekke alvorlig en persons evne til å fungere med motstandsdyktighet og letthet. Traumer kan være et resultat av et stort utvalg av stressfaktorer som ulykker, kirurgiske operasjoner, seksuelle eller fysiske overgrep, emosjonelle overgrep, omsorgssvikt, krig, naturkatastrofer, tap, fødselstraumer eller kroniske stressfaktorer ved pågående frykt og konflikt.

Somatic Experiencing®-tilnærmingen letter fullføringen av de selvbeskyttende motoriske responsene og frigjøringen av den forstyrrede overlevelsesenergien bundet i kroppen, og adresserer dermed grunnårsaken til traumasymptomene. Dette næres ved å forsiktig veilede klienter til å utvikle økende toleranse for vanskelige kroppslige sensasjoner og undertrykte følelser.

– source Somatic Experiencing Trauma Institute 

INTEGRERING – Hvert stjerne teller for å skape et univers

Hva betyr integrering?

Har du vært med på en helbredende reise med hjelp av medisiner som hjelper sjel og kropp, er kanskje integrering noe du kan ha godt av.

Integrering betyr å ta imot læringen som har skjedd deg, det du har opplevd i de seansene med energetisk medisin, og invitere de for fullt i din egen kropp.

Integrering betyr uten tvil å ta oppgjør med din egen verdi.

I noen situasjoner kan visjoner og ideer være så rike og komplekse at de overvelder de som opplever dem. Selv om det kjentes riktig der og da, og en så klart for seg løsningen på sine utfordringer, kan alt gå fort tilbake til gamle mønstre. Dette skyldes i mange tilfeller at en ikke har klart å la healingen og forståelsen ordentlig synke inn i egen kroppen. Alt har skjedd kun på den mental plan.

Integrering betyr å lære seg å lagre healingen inn i cellene sine, vevet sitt, hjerte sitt. Mental læring er overfladisk og blekner ut fort.

Integrering kan skje på mange ulike måter ut i fra hvem du er og hva dine behov er, og ikke minst hva du bringer inn som energi i terapirommet.

Å dykke inn seg selv med hjelp av indre reiser med urgamle medisiner er uten tvil en handling som krever mot. Det kreves minst like mye mot til å dykke inn i integreringen av disse reisene.

SEREMONI & RITUAL – Tilbake til Røttene

Seremoni og Ritual – Tilbake til Røttene

The Inner Labyrinth er skapt på og lever med seremoni og ritual som grunnpilar.

Hele det terapeutiske arbeidet som Martin utøver baseres på ritual og seremoni, enten du ser det eller ikke.

Martin har jobber som lærling siden 2018 med sine lærere – erfarne healere som har samlet kunnskap fra årelang læretid i land med meso- og søramerikansk kulturarv and helbredende praksiser.

Martin er opprinnelig fra sørøst Bulgaria og hans slekt avstammer fra de territoriene sør og øst i Europa der paganistiske kulturer trivdes og har hatt lang historie av ritual og seremoni som livstil.

Dersom du har et kall for å oppleve ritual og helbredelse i en seremoniell ramme, kan tjenestene til The Inner Labyrinth være noe for deg.