THE INNER LABYRINTH TILBYR VEILEDNING OG TERAPI

Martins hjertesak er å hjelpe mennesker å helberede traumer ved å hjelpe dem gjenopprette forbindelsen til deres egen kropp og følelser, og på denne måten tune seg på det helende språket til deres eget nervesystem. I tillegg til dette kan Martin tilby veiledning i forbindese med temaer som personlig vekst, åndelig- og bevissthetsutvikling, tap og sorg og følelsesregulering.

Martin er pr i dag under utdanning i Somatic Experiencing® SE og tilbyr terapi under veiledning til redusert pris. Martin tilbyr alltid en uforpliktende gratis første samtale hvor arbeidets essens vil drøftes i sin helhet.

INDIVIDUELL VEILEDNING OG TERAPI

  • Somatic Experiencing®(SE) – (les mer under)

  • Integrering – (les mer under)

  • Seremoni & Ritual – (les mer under)

Arbeidet begynner med en ubetinget aksept, der Martin ser deg som et likeverdig menneske, mens han kombinerer evidensbaserte terapier med en hjertesentrert tilnærming for å aktivere transformasjon og helbredelse i livet ditt. The Inner Labyrinth møter deg der du er for å hjelpe deg med å komme tilbake til deg selv.

Kontakt Martin

SOMATIC EXPERIENCING® (SE™)

The Somatic Experiencing® metoden er en kroppsorientert tilnærming til helbredelse av traumer og andre stresslidelser. Det er livsverket til Dr. Peter A. Levine, som er et resultat av hans tverrfaglige studie av stressfysiologi, psykologi, etologi, biologi, nevrovitenskap, urfolks helbredelsesmetoder og medisinsk biofysikk, som i tilsammen 45 år viser til vellykket klinisk anvendelse. SE™-tilnærmingen frigjør traumatisk sjokk, som er nøkkelen til å transformere PTSD og sårene fra følelsesmessige og tidlige utviklingstraumer.

SE™ tilbyr et rammeverk for å evaluere hvor i sin stressrespons en person befinner seg, altså om den er»fastlåst» i kamp, flukt eller frystilstand. SE™ gir kliniske verktøy for å løse disse fikserte fysiologiske tilstandene. Det gir effektive ferdigheter som er passende for en rekke leger, inkludert mental helse, medisin, fysio- og ergoterapi, kroppsarbeid, avhengighetsbehandling, første respons, utdanning og andre.

Traumer kan begynne som akutt stress fra en situasjon hvor en opplever å være livstruet eller som et sluttprodukt av kumulativt stress. Begge typer stress kan svekke alvorlig en persons evne til å fungere med motstandsdyktighet og letthet. Traumer kan være et resultat av et stort utvalg av stressfaktorer som ulykker, kirurgiske operasjoner, seksuelle eller fysiske overgrep, emosjonelle overgrep, omsorgssvikt, krig, naturkatastrofer, tap, fødselstraumer eller kroniske stressfaktorer ved pågående frykt og konflikt.

Somatic Experiencing®-tilnærmingen letter fullføringen av de selvbeskyttende motoriske responsene og frigjøringen av den forstyrrede overlevelsesenergien bundet i kroppen, og adresserer dermed grunnårsaken til traumasymptomene. Dette næres ved å forsiktig veilede klienter til å utvikle økende toleranse for vanskelige kroppslige sensasjoner og undertrykte følelser.

– source Somatic Experiencing Trauma Institute 

INTEGRERING – Hvert stjerne teller for å skape et univers

Seremoni og Ritual – Tilbake til Røttene