Vær oppmerksom på at rådgivning eller psykoterapibehandlinger levert av The Inner Labyrinth ikke er en erstatning for profesjonell medisinsk behandling av en kvalifisert lege eller annen helsepersonell. Ta alltid kontakt med legen din hvis du er bekymret for tilstanden eller behandlingen. Klienter er selv ansvarlige for å vurdere resultatet av behandlingen.

Vær oppmerksom på at terapiene The Inner Labyrinth tilbyr ikke er ment å erstatte allopatisk og konvensjonell medisinsk behandling og pleie, dersom det foreligger en diagnose som tilsier at en slik behandling er nødvendig. De er heller ikke ment å erstatte formell diagnose og behandling av en kvalifisert lege.

Terapiene The Inner Labyrinth tilbyr kan gi informasjon eller veiledning som kan føre til positiv endring, og slik informasjon eller veiledning er gitt for klienten å vurdere. Selv om terapeuten vil være støttende og nyttig så mye som mulig i alle beslutnings- og endringsprosesser, forblir alle resulterende valg og endringer gjort av klienten det personlige og juridiske ansvaret til klienten.